Chính sách bảo mật khoahoctuvi.com


Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ miller.ilearn@gmail.com.

Tại khoahoctuvi.com, sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin cá nhân được nhận và thu thập bởi khoahoctuvi.com và cách thức nó được sử dụng.


Tệp nhật ký

Giống như nhiều trang web khác, khoahoctuvi.com sử dụng các tệp nhật ký. Thông tin bên trong tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày / giờ, trang giới thiệu / thoát và số lần nhấp để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học. Địa chỉ IP và các thông tin khác không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.


Cookie và Beacons Web

khoahoctuvi.com sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về tùy chọn của khách truy cập, ghi lại thông tin người dùng cụ thể trên trang mà người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi qua trình duyệt của họ.


Cookie DoubleClick DART

Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phối quảng cáo trên khoahoctuvi.com.

Việc Google sử dụng cookie DART cho phép nó phân phối quảng cáo cho người dùng dựa trên lượt truy cập của họ đến khoahoctuvi.com và các trang web khác trên Internet.

Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập chính sách bảo mật của mạng quảng cáo và nội dung của Google tại URL sau - http://www.google.com.vn/privacy_ads.html

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookie và đèn hiệu web trên trang web của chúng tôi. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi bao gồm ....


Google Adsense

Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo bên thứ ba này sử dụng công nghệ cho các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên khoahoctuvi.com gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn. Họ sẽ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ khác (như cookie, JavaScript hoặc Beacons Web) cũng có thể được sử dụng bởi mạng quảng cáo của bên thứ ba để đo lường tính hiệu quả của quảng cáo và / hoặc cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn thấy.

khoahoctuvi.com không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này được các nhà quảng cáo bên thứ ba sử dụng.

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo bên thứ ba này để biết thêm thông tin chi tiết về thực tiễn cũng như hướng dẫn về cách chọn không tham gia các thực tiễn nhất định. Chính sách bảo mật của khoahoctuvi.com không áp dụng cho, và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web khác.

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt riêng lẻ của bạn. Thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt.